Tấn công cá nhân (ad hominem)

Ví dụ 1: "CÓ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐẤT NƯỚC ĐÂU MÀ TO MỒM THẾ"- câu nói hay gặp này phạm lỗi ngụy biện tấn công cá nhân (ad hominem) và ngụy biện anh cũng vậy (Tu Quoque fallacy).

  • Ngụy biện tấn công cá nhân (ad hominem https://goo.gl/8s0iLG): Thay vì bàn luận logic chủ đề đang bàn, kẻ sử dụng luận điểm này lại quay qua sỉ nhục, chửi rủa cá nhân người tranh luận để làm mất uy tín lời nói anh/chị ta. Việc anh A làm cái gì, không làm được cái gì không liên quan đến tính logic điều anh ta đang tranh luận.

  • Ngụy biện "anh cũng vậy" (tu quoque fallacyhttps://goo.gl/IoiRRv): thay vì bàn đến tính logic của trao đổi, kẻ sử dụng ngụy biện này sẽ dùng các đặc tính thiếu sót, chưa hoàn thiện của người đối thoại, để từ đó phủ định ý kiến của anh ta. Câu nói ví dụ hàm ý "anh cũng chả làm được gì mà nói người ta", hàm ý "anh cũng chả hay ho gì, anh cũng bậy bạ vậy" chính là tu quoque fallacy.

Đa số "Tu quoque fallacy" sẽ phạm luôn "ad hominem", nhưng vài trường hợp chúng không đồng nhất nhau.

#nguybienfallacy

results matching ""

    No results matching ""